สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการกับทาง 

Dynamics Motion

เหมาะสม

เลือกระบบและเครื่องมือ ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งานสามารถปรับพัฒนาต่อได้ในอนาคต

เชี่ยวชาญ

มีผู้เชี่ยวชาญรองรับความต้องการหลากหลาย ด้าน Programmer, Developer,Business Consultant, It technician

คุ้มค่า จำเป็น

ทุกธุรกิจมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับการทำธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล การลงทุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรERP คือสิ่งแรกที่จำเป็นต้องการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล

ได้รับการยอมรับ

การยอมรับในระดับสากลการได้รับโอกาศการขยายธุรกิจไปที่ประเทศสิงค์โปรและได้รับ Partner License จากคู่ค้าประเทศฮ่องกงและไต้หวัน เพื่อนำสินค้าและบริการ ไปสู่ตลาดสากล

ปลอดภัย

ข้อมูลนับว่าเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลความปลอดภัยของข้อมูลคือมาตรฐานขององค์กร เรามีการจัดทำโครงสร้างสำหรับการปกป้องข้อมูลป้องกันข้อมูลจากความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Business Consult
Team Dynamics Motion

เนื่องจากเรามี Business Consult ที่สามารถ
พัฒนาธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
และพบเจอปัญหา จากลูกค้าโดยตรงและมีความชำนาญ
ในการหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Developper
Team Dynamics Motion

ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าเรา สามารถให้บริการ
และแก้ไขระบบได้ตามความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเรามีนักพัฒนาระบบ
เป็นของบริษัทเราเอง

IT support 

Team Dynamics Motion

เนื่องจากเรามี IT Support ที่สามารถให้คำปรึกษา วางแผนและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างมี ความชำนาญในสายงานโดยตรง

มีความรู้

  • มี ความรู้เรื่องของ ฮาร์ดแวร์ และมีความแข็งแกร่งในเรื่องของ ซอฟแวร์ เราสามารถเชื่อมโยง ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ
  • มีการออกแบบการใช้งานของลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมกับการใช้งาน

มีความเข้าใจ

  • มีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการภายในโรงงาน
  • มีความเข้าใจเรื่องการ Development
  • งาน Research and Deverlopment ของเรามีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ อย่างลึกซึ้งนำ Solution ต่างๆเข้ามาทำงาน ทำให้เราสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ทุกคำถาม

มีประสบการณ์

  • ประสบการณ์การที่เราทำมามากกว่า 10 ปี
    ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้ เพราะเราเข้าใจ เรื่องของ Business solution ดีที่สุด