สิทธิพิเศษ  
เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนา ERP Software Simulator
 กับทาง KX build x Dynamics Motion

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา "สัมมนาที่จะเปิดขุมทรัพย์ พลังของข้อมูล และระบบจัดการเพื่อธุรกิจยุค Digital"

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ
ระบบ MotionERP